Wieści z koncertu

Za zebrane na koncercie w Londynie pieniądze Fundacja zakupiła dla naszego RDD boiler – wreszcie przestało nam brakować ciepłej wody do kąpieli. Tutaj kilka zdjęć z tego wydarzenia: