Tag Archives: modlitwa

Duchowa adopcja

W Dniu Świętości Życia całą rodziną, po raz kolejny złożyliśmy przyrzeczenie modlitwy za dziecko nienarodzone w formie duchowej adopcji, do czego i innych zachęcamy. Zobowiązanie modlitewne w postaci 1 dziesiątki różańca i modlitwy za dziecko można podjąć w każdym momencie. Jedno dziecko “obmadlamy” przez 9 miesięcy. Duchowa adopcja polega na duchowej opiece dziecka nienarodzonego.

Modlitwa codzienna (przez nas nazywana “za dziecko”)

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/adoptowałam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.