Fundacja

Fundacja Świętego Józefa Opiekuna

Została założona 9 października 2008 roku. Cele statutowe Fundacji można sobie odczytać z załącznika, a w skrócie…

Fundacja została powołana po to, żeby m.in.:
– wspierać dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych przy usamodzielnieniu;
– promować i prowadzić rodzinne formy opieki zastępczej

Cele statutowe Fundacji można wspierać przez wpłatę na konto
42 1560 0013 2367 0993 6513 0001

 

Kontakt z Fundacją można uzyskać pod adresem mailowym: fund.jozef@gmail.com