Bierzmowanie

Dnia 20 marca dwoje naszych dzieci przystąpiło do sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. biskup Gerard Kusz.