Daily Archives: 19 March 2012

Msza z okazji uroczystości Św. Józefa

W uroczystość Św. Józefa odbyła się msza św. w intencji fundatorów, przyjaciół, darczyńców oraz osób współpracujących z Fundacją Św. Józefa Opiekuna. Szczególną modlitwą otoczyliśmy dzieci pozostające pod naszą opieką, ich rodziny oraz starostów i sędziów rozstrzygających w sprawach dzieci. Mszy św. przewodniczył Przyjaciel rodziny ks. Prałat Tadeusz Fryc – Prezydent Fundatorów.