Daily Archives: 17 March 2012

Wielkanoc

Zbawienie u Boga naszego i u Baranka

Ap.7,10

 

Z okazji zbliżających się obchodów Paschalnej Tajemnicy Jezusa Chrystusa
z serca pragniemy złożyć aby ich ponowne przeżycie,
stało się źródłem nowej radości i nadziei, tak bardzo potrzebnej w codziennym życiu;
aby umocniło wiarę w dobroć i miłość u Boga
oraz dodało potrzebnych sił i łask do podejmowania codziennych trudów i obowiązków,
zwłaszcza wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Z darem życzliwej pamięci i wdzięczności Druchowie z gromadką