Monthly Archives: March 2012

Duchowa adopcja

W Dniu Świętości Życia całą rodziną, po raz kolejny złożyliśmy przyrzeczenie modlitwy za dziecko nienarodzone w formie duchowej adopcji, do czego i innych zachęcamy. Zobowiązanie modlitewne w postaci 1 dziesiątki różańca i modlitwy za dziecko można podjąć w każdym momencie. Jedno dziecko “obmadlamy” przez 9 miesięcy. Duchowa adopcja polega na duchowej opiece dziecka nienarodzonego.

Modlitwa codzienna (przez nas nazywana “za dziecko”)

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/adoptowałam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Msza z okazji uroczystości Św. Józefa

W uroczystość Św. Józefa odbyła się msza św. w intencji fundatorów, przyjaciół, darczyńców oraz osób współpracujących z Fundacją Św. Józefa Opiekuna. Szczególną modlitwą otoczyliśmy dzieci pozostające pod naszą opieką, ich rodziny oraz starostów i sędziów rozstrzygających w sprawach dzieci. Mszy św. przewodniczył Przyjaciel rodziny ks. Prałat Tadeusz Fryc – Prezydent Fundatorów.

Wielkanoc

Zbawienie u Boga naszego i u Baranka

Ap.7,10

 

Z okazji zbliżających się obchodów Paschalnej Tajemnicy Jezusa Chrystusa
z serca pragniemy złożyć aby ich ponowne przeżycie,
stało się źródłem nowej radości i nadziei, tak bardzo potrzebnej w codziennym życiu;
aby umocniło wiarę w dobroć i miłość u Boga
oraz dodało potrzebnych sił i łask do podejmowania codziennych trudów i obowiązków,
zwłaszcza wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Z darem życzliwej pamięci i wdzięczności Druchowie z gromadką