Daily Archives: 23 December 2008

” Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda i staniemy wspólnie wokół stołu, wyciągniemy ku sobie nasze ręce z opłatkiem, z sercem, z przebaczeniem. Gdy rozgrzane Wigilią spłyną lody, co dzieliły nas dotąd i różniły wtedy w sercach jak kiedyś w Betlejem narodzi nam się Dziecię Jezus…”

Niech świąteczny czas Bożego Narodzenia
wypełni się pokojem i łaską Pana.
Niech Maleńkie Dzieciątko obdarzy Was radością
i błogosławi każdy dzień Nowego Roku 2009.
Będziemy pamiętać o Was dzieląc się opłatkiem…

Druchowie z dziećmi