Monthly Archives: December 2008

” Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda i staniemy wspólnie wokół stołu, wyciągniemy ku sobie nasze ręce z opłatkiem, z sercem, z przebaczeniem. Gdy rozgrzane Wigilią spłyną lody, co dzieliły nas dotąd i różniły wtedy w sercach jak kiedyś w Betlejem narodzi nam się Dziecię Jezus…”

Niech świąteczny czas Bożego Narodzenia
wypełni się pokojem i łaską Pana.
Niech Maleńkie Dzieciątko obdarzy Was radością
i błogosławi każdy dzień Nowego Roku 2009.
Będziemy pamiętać o Was dzieląc się opłatkiem…

Druchowie z dziećmi

Fundacja

Dnia 10 stycznia 2009r. o godzinie 15.00 w kościele NSPJ w Koszęcinie będzie sprawowana Msza Święta z okazji inauguracji działalności Fundacji Świętego Józefa Opiekuna

Cele statutowe Fundacji można wspierać przez wpłatę na konto
nr konta:42 1560 0013 2367 0993 6513 0001

Serdecznie zapraszamy!
Sabina i Czesław Druchowie